Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego

Umożliwienie przekazania wniosku wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do właściwego archiwum państwowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Kogo dotyczy  

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 246, par. 6,)
Wymagane dokumenty  
  wniosek przekazujący materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym Pobierz
Czas realizacji  

bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku dotyczącego przekazania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego 2.akceptacja spisów zdawczo - odbiorczych przez dyrektora właściwego archiwum państwowego

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • przekazanie
 • spis zdawczo - odbiorczy
 • materiały archiwalne
 • Przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego

  Umożliwienie przekazania wniosku wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do właściwego archiwum państwowego