Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

ORD-OG Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej na wniosek

Uzyskanie informacji o zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wyjątek - z wnioskiem nie może wystąpić organ administracji publicznej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód wniesienia opłaty za wniosek.
 • Oryginał lub notarialnie poświadczony, lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego odpis spełniający wymogi określone w rozdziale 3a działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa (patrz formularz PPD-1 lub PPS-1).
Czas realizacji  

- niezwłocznie, - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez organ

Opłaty  

40 zł za złożenie wniosku

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku. 2. Weryfikacja. 3. Wydanie interpretacji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • podatki
 • wniosek
 • interpretacja ogólna
 • ORD-OG Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej na wniosek

  Uzyskanie informacji o zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego