Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Informacja o Radzie Pracowników

Przekazanie przez pracodawcę informacji dotyczących rady pracowników (utworzenia, powołania kolejnych kadencji rady).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw pracy

Kogo dotyczy  

Pracodawca wykonujący działalność gospodarczą, zatrudniający co najmniej 50 pracowników, u którego została wybrana rada pracowników.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy
Czas realizacji  

W ciągu 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie informacji przez organ.

Etapy realizacji usługi  

Wypełnienie formularza w sprawie przesłania informacji o utworzeniu rady pracowników według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 2006, Nr 79, poz. 550 ze zm.).

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pracownik
 • rada pracowników
 • pracodawca.
 • Informacja o Radzie Pracowników

  Przekazanie przez pracodawcę informacji dotyczących rady pracowników (utworzenia, powołania kolejnych kadencji rady).