Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zmiana wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, c) pośrednictwa w wymianach, o których mowa powyżej, d) prowadzenia rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  ● Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych ● Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych ● Oświadczenie o niekaralności ● Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

14 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

308 zł. - za zmianę wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych związanej tylko i wyłącznie z rozszerzeniem zakresu działalności

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o pozostawieniu wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych bez rozpatrzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana danych we wpisie do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o zmianę danych we wpisie, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Zmiana danych we wpisie.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ● Działalność regulowana ● Waluta wirtualna ● Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

  Zmiana wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

  Dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych.