Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjazdu poza granice RP.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

1. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjeżdżający z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP. 2. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjeżdżający poza granice RP, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych zgłoszenia wyjazdu dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zarejestrowanie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice RP. 2. Uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wyjazd
 • zagranica.
 • granice RP
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

  Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjazdu poza granice RP.