Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złożenie oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ)

Złożenie oświadczenia (ORD-HZ).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ podatkowy prowadzący postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową lub kontrolę celno-skarbową.

Kogo dotyczy  

Strona postępowania (kontrolowany).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wezwanie organu podatkowego
 • OŚWIADCZENIE O NIERUCHOMOŚCIACH ORAZ PRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ, I RZECZACH RUCHOMYCH ORAZ ZBYWALNYCH PRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM ZASTAWU SKARBOWEGO (ORD-HZ)
Czas realizacji  

Termin wskazany w wezwaniu organu podatkowego

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia (ORD-HZ)

Etapy realizacji usługi  

1. Wezwanie przez organ podatkowy 2. Złożenie oświadczenia ORD-HZ

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Oświadczenie
 • zastaw
 • hipoteka
 • Złożenie oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ)

  Złożenie oświadczenia (ORD-HZ).