Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach przekazywanej przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w roku poprzedzającym rok budżetowy

Ujednolicenie i czytelność danych przekazywanych przez wojewodów do ministra właściwego do spraw administracji publicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda

Kogo dotyczy  

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, Wojewoda.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301, Art. 3,)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot (Dz. U. z 2023 r., poz. 453, par. 1, ust. 2, par. 3,)
Wymagane dokumenty  
  Wzór informacji zbiorczej o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach (vide załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia)
Czas realizacji  

Złożenie ww. informacji do dnia 15 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Ujednolicenie i czytelność danych przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw administracji przez wojewodę

Etapy realizacji usługi  

Po weryfikacji danych przekazanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) Wojewoda przekazuje zbiorczą informację do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • fundusz sołecki
 • sołectwo
 • kwota bazowa
 • informacja
 • Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach przekazywanej przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w roku poprzedzającym rok budżetowy

  Ujednolicenie i czytelność danych przekazywanych przez wojewodów do ministra właściwego do spraw administracji publicznej