Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnienie danych INTRASTAT i EXTRASTAT

Przekazanie danych INRTASTAT i EXTRASTAT we wnioskowanym zakresie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, osoby fizyczne i osoby nieposiadające osobowości prawnej - posiadające potwierdzony profil zaufany.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnianie danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT)
Czas realizacji  

30 dni od dnia wpływu opłaty na rachunek bankowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych (Dz. U. 2018, poz. 409). W uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu, lub w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 4, terminy udostępniania danych jednostka udostępniająca dane ustala z wnioskodawcą.

Opłaty  

Zgodnie z par. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych (Dz. U. 2018, poz. 409)

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udostepnienie wnioskodawcy danych przez jednostkę udostepniającą w formie pisemnej lub elektronicznej.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Przekazanie wnioskodawcy przez jednostkę udostepniającą informacji o wysokości opłaty 4. Udostepnienie wnioskodawcy danych.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   • Dane • obrót towarowy • INTRASTAT • EXTRASTAT

  Udostępnienie danych INTRASTAT i EXTRASTAT

  Przekazanie danych INRTASTAT i EXTRASTAT we wnioskowanym zakresie