Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa centralna

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie informacji o środowisku lub wniosku o udostępnienie informacji o tle zanieczyszczeń powietrza, na danym terenie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organy administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Osób i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych danych dotyczących środowiska i jego ochrony.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie zawierający zakres żądanych informacji
Czas realizacji  

W dniu złożenia wniosku dla informacji dotyczących wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi,
w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku dla pozostałych informacji,
w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku skomplikowanej sprawy.

Opłaty  

W zależności od rodzaju udostępnionej informacji.

Tryb odwoławczy  

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie wniosku i przesłanie go do właściwego organu.
2. weryfikacja przesłanego wniosku
3. Odpowiedź na wniosek.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • środowisko
 • dostęp
 • udostępnianie
 • informacja
 • Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Podobne usługi  

  Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa centralna

  Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie informacji o środowisku lub wniosku o udostępnienie informacji o tle zanieczyszczeń powietrza, na danym terenie.