Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Odstępstwo dotyczące wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz odstępstwo dotyczące wyłączenia z wymogu w zakresie kontyngentów (wodorofluorowęglowodorów) wprowadzanych do obrotu, do użycia w szczególnych zastosowaniach lub szczególne kategorie produktów lub urządzeń

Uzyskanie zgodny na odstępstwo dotyczące wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń wymienionych w załączniku III do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 , które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich uzależnione.
Uzyskanie zgody na odstępstwo dotyczące wyłączenia z wymogu w zakresie kontyngentów (wodorofluorowęglowodorów) wprowadzanych do obrotu, do użycia w szczególnych zastosowaniach lub szczególne kategorie produktów lub urządzeń.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Klimatu i Środowiska

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy - podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich uzależnione. Przedsiębiorcy – podmioty chcące uzyskać wyłączenie z wymogu w zakresie kontyngentów (wodorofluorowęglowodorów) wprowadzanych do obrotu, do użycia w szczególnych zastosowaniach lub szczególne kategorie produktów lub urządzeń.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Weryfikacja wniosku przez Ministra Klimatu i Środowiska w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku lub otrzymania uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawionego wniosku

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Klimatu i Środowiska

Rezultat realizacji usługi  

Wystąpienie Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o odstępstwa do Komisji Europejskiej

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Ministra Środowiska, 2. Przekazanie wniosku do wyspecjalizowanej jednostki w celu zaopiniowania wniosku, 3. Weryfikacja wniosku przez Ministra Klimatu i Środowiska 4. Wystąpienie Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o odstępstwa do Komisji Europejskiej lub decyzja odmowna.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • fluorowane gazy cieplarniane
 • wodorofluorowęglowodory
 • Podobne usługi  

  Odstępstwo dotyczące wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz odstępstwo dotyczące wyłączenia z wymogu w zakresie kontyngentów (wodorofluorowęglowodorów) wprowadzanych do obrotu, do użycia w szczególnych zastosowaniach lub szczególne kategorie produktów lub urządzeń

  Uzyskanie zgodny na odstępstwo dotyczące wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń wymienionych w załączniku III do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 , które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich uzależnione.
  Uzyskanie zgody na odstępstwo dotyczące wyłączenia z wymogu w zakresie kontyngentów (wodorofluorowęglowodorów) wprowadzanych do obrotu, do użycia w szczególnych zastosowaniach lub szczególne kategorie produktów lub urządzeń.