Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Karta Urządzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej

Sporządzenie dokumentacji, o której mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, dla urządzeń, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.
Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej prowadzone są w zewnętrznym systemie informatycznym „Centralny Rejestr Operatorów”.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Instytut Chemii Przemysłowej

Kogo dotyczy  

Operatorzy urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się w terminie 15 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie wymaga zainstalowania – w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia instalowania i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sporządzenie dokumentacji, o której mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, dla urządzeń, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Etapy realizacji usługi  

Logowanie do systemu „Centralny Rejestr Operatorów” Utworzenie nowej Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej lub wyszukanie Karty, jeżeli została już utworzona, Wypełnienie lub modyfikacja Karty bądź dodanie do Karty wpisu/wpisów wykonanych czynności.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Centralny Rejestr Operatorów
 • wyspecjalizowana jednostka
 • Karta Urządzenia
 • Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej
 • CRO
 • Karta Urządzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej

  Sporządzenie dokumentacji, o której mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, dla urządzeń, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.
  Karty Urządzenia oraz Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej prowadzone są w zewnętrznym systemie informatycznym „Centralny Rejestr Operatorów”.