Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Składanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Złożenie do właściwego Organu Koncesyjnego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ koncesyjny,
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy przedsiębiorców prowadzących koncesjonowaną działalność w zakresie wydobywania kopaliny

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Formularze umożliwiające wypełnienie informacji o zmianach zasobów złóż
Czas realizacji  

Corocznie do 15 marca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie informacji przez właściwy Organ Koncesyjny i PIG-PIB

Etapy realizacji usługi  

Wybór organu do którego chce się złożyć informację,
Wybór właściwego formularza (Z-1,Z-2, Z-3, Z-4),
Wypełnienie dokumentu,
Podpisanie dokumentu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym,
Wysłanie dokumentu.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • złoża ropy naftowej gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego
 • zestawienie
 • złoża wód leczniczych wód termalnych i solanek
 • zmiany zasobów złoża
 • Składanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

  Złożenie do właściwego Organu Koncesyjnego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny