Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Oferta na realizację zadania publicznego

Możliwość wypełniania przez potencjalnych oferentów wzoru oferty na realizacje zadania publicznego elektronicznego dokumentu z repozytorium dokumentów elektronicznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kogo dotyczy  

Oferty mogą być składane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do organów administracji publicznej.

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057 z późn. zm., par. 1, ust. 1,)
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy.
Czas realizacji  

Należy wpisać konkretny termin realizacji usługi. Jeżeli przepis prawa nie określa w jakim terminie ma być załatwiona dana sprawa, to stosuje się zazwyczaj terminy określone w kpa tj.: • niezwłocznie, • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sprawy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość elektronicznego złożenia oferty na realizację zadania publicznego

Etapy realizacji usługi  

Możliwość elektronicznego złożenia oferty na realizację zadania publicznego

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Oferta na realizacje zadania publicznego oferta wspólna na realizację zadania publicznego wspieranie powierzanie otwarty konkurs ofert.

  Oferta na realizację zadania publicznego

  Możliwość wypełniania przez potencjalnych oferentów wzoru oferty na realizacje zadania publicznego elektronicznego dokumentu z repozytorium dokumentów elektronicznych