Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złożenie przez emitenta oświadczenia o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych o warunkach zwolnienia z podatku dochodowego (WH-EM)

Złożenie przez emitenta oświadczenia o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych o warunkach zwolnienia z podatku dochodowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby / miejsca zamieszkania podatnika

Kogo dotyczy  

Podmiot dokonujący wypłat odsetek lub dyskonta od określonego rodzaju obligacji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak.
Czas realizacji  

Nie dotyczy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Spełnienie przesłanki do zastosowania przez płatnika zwolnienia

Etapy realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia do właściwego organu podatkowego

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Emitent
 • podatek u źródła
 • obligacje
 • Złożenie przez emitenta oświadczenia o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych o warunkach zwolnienia z podatku dochodowego (WH-EM)

  Złożenie przez emitenta oświadczenia o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych o warunkach zwolnienia z podatku dochodowego