Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Przekazanie informacji o udostępnionym przez podmiot publiczny adresie Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Usługa umożliwia przekazanie do Ministra właściwego ds. informatyzacji informacji o adresie Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Zgłoszenie wniesione w postaci elektronicznej powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

podmiot administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmiot publiczny, udostępniający Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

Podstawy prawne  
    Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307)
Wymagane dokumenty  
    Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przekazanie informacji o udostępnionym przez podmiot publiczny adresie Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Przekazanie informacji o udostępnionym przez podmiot publiczny adresie Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Usługa umożliwia przekazanie do Ministra właściwego ds. informatyzacji informacji o adresie Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Zgłoszenie wniesione w postaci elektronicznej powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.