Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok

Usługa umożliwia złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

- Minister w zakresie kierowanego przez niego działu/działów administracji rządowej. - Kierownik jednostki w dziale w zakresie kierowanej przez niego jednostki zobowiązany do złożenia oświadczenia przez ministra kierującego działem

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Czas realizacji  

Minister kierujący działem administracji rządowej sporządza oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok do końca kwietnia każdego roku

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w formie elektronicznej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. 2. Publikacja oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Biuletynie Informacji Publicznej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Kontrola zarządcza
 • oświadczenie
 • audyt
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok

  Usługa umożliwia złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok