Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja, zmiana danych lub wykreślenie Leśnego Materiału Podstawowego z Krajowego Rejestru

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o rejestrację, zmianę danych lub wykreślenie Leśnego Materiału Podstawowego z Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister właściwy do spraw środowiska.

Kogo dotyczy  

Zarządców i właścicieli Leśnego Materiału Podstawowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o rejestrację Leśnego Materiału Podstawowego w Krajowym Rejestrze LMP
  • Wniosek o zmianę danych Leśnego Materiału Podstawowego w Krajowym Rejestrze LMP
  • Wniosek o wykreślenie Leśnego Materiału Podstawowego z Krajowego Rejestru LMP
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Strona niezadowolona z decyzji wydanej na podstawie wniosku może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Rejestracja
  • zmiana danych lub wykreślenie Leśnego Materiału Podstawowego z Krajowego Rejestru
  • Podobne usługi  

    Rejestracja, zmiana danych lub wykreślenie Leśnego Materiału Podstawowego z Krajowego Rejestru

    Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o rejestrację, zmianę danych lub wykreślenie Leśnego Materiału Podstawowego z Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego.