Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Usługa umożliwia przesyłanie wniosków o udostępnienie informacji dotyczących zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112 za pomocą platformy internetowej w ramach projektu Cyfrowy Urząd.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Sąd, Prokuratura, Policja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Usługa umożliwia przesyłanie wniosków o udostępnienie informacji dotyczących zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112 za pomocą platformy internetowej w ramach projektu Cyfrowy Urząd.