Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie strony postępowania o zmianie adresu

W toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy administracji publicznej strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu. W przeciwnym razie, doręczanie pism pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczą w postępowaniu organu administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub instytucje, które uczestniczą w postępowaniu organu administracji publicznej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

przekazanie informacji o zmianie adresu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zawiadomienia 2. Przekazanie zawiadomienia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie strony postępowania o zmianie adresu.

Zawiadomienie strony postępowania o zmianie adresu

W toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy administracji publicznej strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu. W przeciwnym razie, doręczanie pism pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.