Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do Rejestru przedsiębiorców, Rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, Rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym (Rejestr Rolników)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do Rejestru przedsiębiorców, Rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, Rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym (Rejestr Rolników).

Na podstawie ustaw wdrażających odpowiednie dyrektywy Wspólnot Europejskich istnieje obowiązek rejestracji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowaniu lub obrotu środkami ochrony roślin.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do Rejestru przedsiębiorców, Rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, Rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym (Rejestr Rolników)
Podobne usługi  

Wpis do Rejestru przedsiębiorców, Rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, Rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym (Rejestr Rolników)

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do Rejestru przedsiębiorców, Rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, Rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym (Rejestr Rolników).

Na podstawie ustaw wdrażających odpowiednie dyrektywy Wspólnot Europejskich istnieje obowiązek rejestracji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym, wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowaniu lub obrotu środkami ochrony roślin.