Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych

Za pośrednictwem tej usługi Obywatel ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

W ramach usługi można składać również wnioski dotyczący inicjacji konsultacji społecznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy podmiot administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób, chcących wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek w konsultacjach społecznych
Czas realizacji  

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z systemu ePUAP

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych
Podobne usługi  

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych

Za pośrednictwem tej usługi Obywatel ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

W ramach usługi można składać również wnioski dotyczący inicjacji konsultacji społecznych.