Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przebieg ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

Udostępnianie danych o przebiegu ubezpieczenia osoby składającej wniosek w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kogo dotyczy  

Wyłącznie osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Załączanie dokumentów nie jest konieczne ponieważ założenie konta na ePUAP wymagało uwierzytelnienia.
Czas realizacji  

UFG udostępnia dane w terminie 15 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wygenerowana odpowiedź z systemu UFG

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. odpowiedź,

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Ubezpieczenie OC
  • ubezpieczenia obowiązkowe posiadacza pojazdu
  • ubezpieczenia komunikacyjne
  • przebieg ubezpieczenia OC
  • Przebieg ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów

    Udostępnianie danych o przebiegu ubezpieczenia osoby składającej wniosek w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów