Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Usługa umożliwia wysłanie do jednostki organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne wniosku o wydanie zaświadczenia
o wpisach w ewidencji (ostatecznych i tymczasowych) dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez tę osobę naruszeniom przepisów ruchu drogowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Komendanci Wojewódzkich, Powiatowych, Miejskich Komend Policji, Komendanci każdego z Komisariatów Policji posiadający odpowiednie możliwości techniczne.

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 488, Par.9)
Wymagane dokumenty  
  • Dokument potwierdzający tożsamość osoby zainteresowanej
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Dowód potwierdzający dokonanie opłaty za usługę
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Usługa umożliwia wysłanie do jednostki organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne wniosku o wydanie zaświadczenia
o wpisach w ewidencji (ostatecznych i tymczasowych) dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez tę osobę naruszeniom przepisów ruchu drogowego.