Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pismo w sprawie projektów realizowanych w AGH

Usługa umożliwia wysłanie pisma w sprawach dotyczących projektów realizowanych w AGH. Skrzynka przeznaczona jest do korespondencji prowadzonej z instytucjami finansującymi projekty (np. NCN, NCBR, MNiSW, OPI ).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kogo dotyczy  

Instytucje finansujące projekty takie jak np. NCN, NCBR, MNiSW, OPI i inne

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie pisma

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie pisma, 2. Rozpatrywanie sprawy, 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • AGH
 • projekty
 • Pismo w sprawie projektów realizowanych w AGH

  Usługa umożliwia wysłanie pisma w sprawach dotyczących projektów realizowanych w AGH. Skrzynka przeznaczona jest do korespondencji prowadzonej z instytucjami finansującymi projekty (np. NCN, NCBR, MNiSW, OPI ).