Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa

Usługa umożliwia przekazanie rozliczenia inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa.
a w ramach zadań obejmujących Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, Program „Radosna Szkoła”, "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój".

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dysponent części budżetowej

Kogo dotyczy  

Organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego - szczebla gminnego i powiatowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa.
Czas realizacji  

Rozliczenie inwestycji należy złożyć w terminie 60 dni od dnia ostatniej płatności.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa.

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie rozliczenia wraz z niezbędną dokumentacją.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa

Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa

Usługa umożliwia przekazanie rozliczenia inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa.
a w ramach zadań obejmujących Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, Program „Radosna Szkoła”, "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój".