Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dane kontaktowe do powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw własności wyłącznych.

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego RP formularza w celu wskazania adresu elektronicznego lub nr telefonu komórkowego wraz z numerami spraw, do których ma być wysłane elektroniczne powiadomienie o upływającym terminie ochrony.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

Dane kontaktowe do powiadomień o upływającym okresie ochrony praw własności przemysłowej mogą być przekazane za pomocą formularza przez Zgłaszającego, Uprawnionego do prawa wyłącznego, bądź jego pełnomocnika.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Formularz zgłoszeniowy
Czas realizacji  

Znaki towarowe - nie później niż sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa okres ochrony.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Brak odwołania

Rezultat realizacji usługi  

Wskazanie adresu elektronicznego lub nr telefonu komórkowego wraz z numerami poszczególnych spraw, do których ma być wysłane elektroniczne przypomnienie o upływającym terminie ochrony na znak towarowy

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie formularza 2. Weryfikacja formularza 3. Wysłanie powiadomienia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Formularz do e-Powiadomień
 • Usługa e-Powiadomienia
 • Podobne usługi  

  Dane kontaktowe do powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw własności wyłącznych.

  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Patentowego RP formularza w celu wskazania adresu elektronicznego lub nr telefonu komórkowego wraz z numerami spraw, do których ma być wysłane elektroniczne powiadomienie o upływającym terminie ochrony.