Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający profil zaufany na platformie ePUAP, ma możliwość przedstawienia swojej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na forum elektronicznego systemu konsultacji społecznych właściwego podmiotu publicznego. Tematem inicjatywy mogą być, między innymi, propozycje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub inne sprawy ważne dla Obywateli.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy podmiot publiczny

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, zgłosić obywatelską inicjatywę uchwałodawczą we właściwym sobie podmiocie publicznym, którą ten podmiot publiczny może następnie poddać konsultacjom społecznym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Czas realizacji  

Nie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku ze zgłoszeniem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 2. Przyjęcie wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Podobne usługi  

  Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

  Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający profil zaufany na platformie ePUAP, ma możliwość przedstawienia swojej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na forum elektronicznego systemu konsultacji społecznych właściwego podmiotu publicznego. Tematem inicjatywy mogą być, między innymi, propozycje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub inne sprawy ważne dla Obywateli.

  Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

  Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

  Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.