Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Praktyki studenckie lub wolontariat

Zgłoszenie kandydata do odbywania praktyki lub działania jako wolontariusz

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Kandydat na praktykę absolwencką, studencką lub wolontariat w urzędzie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek kandydata na praktykę studencką/absolwencką/wolontariat składany w formie elektronicznej
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie odbywania praktyki lub działania jako wolontariusz

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja, 3. Odpowiedź na wniosek

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wolontariat
 • praktyki studenckie
 • Praktyki studenckie lub wolontariat

  Zgłoszenie kandydata do odbywania praktyki lub działania jako wolontariusz