Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Lubelskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym

Wyróżnienie, podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub inne wydarzenia o wysokim prestiżu i randze oraz dużym znaczeniu dla promocji województwa.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Lubelskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Lubelskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym)
 • 2. Program, regulamin, itp. organizowanego przedsięwzięcia
 • 3. Klauzura RODO
Czas realizacji  

30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie Patronatu Honorowego Marszałka Województwa Lubelskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym wraz z załącznikami

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie lub odmowa Honorowego Patronatu Marszałka Województwa lub członkostwa w Komitecie Honorowym.

Etapy realizacji usługi  

1. Rozpatrywanie wniosku. 2. Dyrektor Kancelarii Marszałka, w przypadkach budzących wątpliwości, co do zasadności przyznania Patronatu, występuje o opinię do właściwego merytorycznie departamentu Urzędu, który bez względnej zwłoki opiniuje wniosek. 3. Ostateczna decyzja o przyznaniu/ nie przyznaniu Honorowego Patronatu Marszałka Województwa lub członkostwa w Komitecie Honorowym.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Honorowy Patronat
 • Komitet Honorowy
 • Patronat Honorowy Marszałka Województwa Lubelskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym

  Wyróżnienie, podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia.