Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie informacji o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania lub zakończenia rozruchu instalacji

Usługa umożliwia złożenie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego realizowanego jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, informacji o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania lub zakończenia rozruchu instalacji (jeśli jest on przewidywany).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Podmioty realizujące przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 113, poz. 1397).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zawiadomienie o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego realizowanego jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub zakończenia rozruchu instalacji (jeśli jest on przewidywany)
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany
  • Zezwolenia dotyczące korzystania ze środowiska wymagane przepisami szczególnymi
  • Wyniki pomiarów kontrolnych (jeśli były wykonywane przed oddaniem obiektu do użytkowania)
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania lub zakończenia rozruchu instalacji

Etapy realizacji usługi  

1.Przekazanie informacji o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania lub zakończenia rozruchu instalacji. 2. Przyjęcie ww. informacji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Złożenie informacji o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania lub zakończenia rozruchu instalacji

Złożenie informacji o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania lub zakończenia rozruchu instalacji

Usługa umożliwia złożenie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego realizowanego jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, informacji o planowanym terminie oddania obiektu do użytkowania lub zakończenia rozruchu instalacji (jeśli jest on przewidywany).