Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sprawozdanie dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych dla jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazanie do Ministerstwa Obrony Narodowej rocznego sprawozdania dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ministerstwo Obrony Narodowej

Kogo dotyczy  

Podmioty będące jednostkami Sił Zbrojnych: 1) przywożące substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywożące substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyodrębnieniem ilości substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, przywożonych spoza Unii Europejskiej i wywożonych z Unii Europejskiej 2) stosujące substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji produktów i urządzeń, instalowaniu, serwisowaniu lub konserwacji, naprawie i likwidacji urządzeń, a także w innych procesach; 3) prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych; 4) przywożące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty i urządzenia, zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane, oraz dokonujące wywozu takich produktów i urządzeń z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyodrębnieniem ilości substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, przywożonych spoza Unii Europejskiej i wywożonych z Unii Europejskiej w produktach i urządzeniach.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Termin złożenia sprawozdania do 31 stycznia roku następnego.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do Ministerstwa Obrony Narodowej rocznego sprawozdania dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, z wyodrębnieniem ilości substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, przywożonych spoza Unii Europejskiej i wywożonych z Unii Europejskiej.

Etapy realizacji usługi  

Wypełnienie sprawozdania i przesłanie go do Ministerstwa Obrony Narodowej, Weryfikacja przesłanego sprawozdania, Opracowanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej zbiorczego zestawienia otrzymanych sprawozdań i przekazanie go w formie elektronicznej do wyspecjalizowanej jednostki.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • SZWO
 • substancje zubożające warstwę ozonową
 • jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • fluorowane gazy cieplarniane
 • FGC
 • Sprawozdanie dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych dla jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

  Przekazanie do Ministerstwa Obrony Narodowej rocznego sprawozdania dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych.