Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie lub likwidacja stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Ustalenie lub likwidacja stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Firmy, jednostki publiczne, związki społeczne, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy)
 • wniosek o ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową
 • załącznik mapowy zawierający szczegółową lokalizację gniazda oraz propozycję przebiegu granic, innych miejsc rozrodu lub regularnego przebywania: strefy ochrony całorocznej, strefy ochrony okresowej
 • pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł za wydanie decyzji 17 zł ewentualne pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja powołująca lub likwidująca stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   strefa ochronna

  Ustalenie lub likwidacja stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

  Ustalenie lub likwidacja stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową