Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej

Uzgodnienie usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Urzędy gmin i starostwa powiatowe, wojewódzki konserwator zabytków

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • mapa z zaznaczonym drzewem przeznaczonym do usunięcia
 • dokumentacja fotograficzna
 • protokół z oględzin drzew, zawierający także informacje w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów
 • wniosek o usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej
 • projekt zezwolenia określający wykaz i charakterystykę drzew przeznaczonych do usunięcia (nazwa gatunku, liczba sztuk, pierśnica, stan zdrowotny oraz przyczyny wycinki)
 • akta sprawy
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej lub brak uzgodnienia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wycinka drzew

  Uzgodnienie usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej

  Uzgodnienie usunięcia drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli)