Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zawarcia umowy o wywóz nieczystości płynnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna i prawna

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.)
 • Dotyczy tylko Gminy Rzezawa - UCHWAŁA NR XXXI/250/21 RADY GMINY RZEZAWA z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa (Dz. U. z 2021 r., poz. 6778)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek, mapa z naniesioną lokalizacją budynku oraz zbiornika Pobierz
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Organ regulacyjny

Rezultat realizacji usługi  

Umowa na wywóz nieczystości płynnych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Zawarcie umowy.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nieczystości płynne

  Zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zawarcia umowy o wywóz nieczystości płynnych.