Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody

Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, instytucje naukowe, organizacje społeczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody
Czas realizacji  

do jednego roku

Opłaty  

Nie dotyczy/ Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Pismo informacyjne dotyczące projektu uchwały/ pismo informujące o braku przesłanek do objęcia formą ochrony przyrody

Etapy realizacji usługi  

1) przyjęcie wniosku, 2) weryfikacja wniosku i wizja w terenie, 3) pismo informacyjne dotyczące projektu uchwały/ pismo informujące o braku przesłanek do objęcia formą ochrony przyrody 4) wpis na listę projektowanych pomników przyrody, 5) szczegółowa ekspertyza przyrodnicza, 6) projekt uchwały, 7) konsultacje, 8) uchwalenie przez radę gminy, 9) Zgłoszenie obiektu do rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 10) Zgłoszenie obiektu do centralnego rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • pomnik przyrody
  • przyroda
  • pomnik
  • Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody

    Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody