Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołanie od decyzji wydanej przez PPIS

Odwołanie od decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Kogo dotyczy  

Instytucja, firma, osoba fizyczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Odwołanie
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie odwołania i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie odwołania. 2. Weryfikacja dokumentacji. 3. Rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Odwołanie od decyzji wydanej przez PPIS
Podobne usługi  

Odwołanie od decyzji wydanej przez PPIS

Odwołanie od decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego