Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie szkody w środowisku

Usługa umożliwia zgłoszenie szkody w środowisku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalny dyrektor ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Podmiot korzystający ze środowiska.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wskazanie miejsca bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej, na której stwierdzono ich wystąpienie
 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku, jego adres zamieszkania albo adres siedziby
 • informacje na temat czasu wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, w miarę możliwości poprzez wskazanie daty ich wystąpienia
 • opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, w tym w miarę możliwości, określenie ich rodzaju
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak. Ewentualne opłaty za wypis/wyrys z ewidencji gruntów lub budynków - informacje we właściwym starostwie powiatowym

Tryb odwoławczy  

Zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie szkody w środowisku

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zgłoszenia o szkodzie w środowisku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   szkoda w środowisku

  Zgłoszenie szkody w środowisku

  Usługa umożliwia zgłoszenie szkody w środowisku.