Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru.
Prowadzenie postępowania w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawia go tego charakteru dla wszystkich lasów, z wyłączeniem gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej - Starosta

Kogo dotyczy  

Właściciel lasu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kopię mapy przeglądowej z zaznaczonymi granicami lasu
 • Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości
 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji
 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 • Określenie powierzchni i opis lasu
 • Szczegółowe uzasadnienie dotyczące celów uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru, w tym również skutki społeczne, przyrodnicze i ekonomiczne
 • Opinia Rady Gminy
Czas realizacji  

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy. W przypadku konieczności uzupełnień termin może ulec wydłużeniu

Opłaty  

10,00 zł

Tryb odwoławczy  

Jeśli nie otrzymasz zgody — dostaniesz decyzję odmowną. Wtedy możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

Rezultat realizacji usługi  

Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja 3. Podjęcie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Uznanie lasu za las ochronny
 • pozbawienie lasu charakteru lasu ochronnego
 • Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru.
  Prowadzenie postępowania w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawia go tego charakteru dla wszystkich lasów, z wyłączeniem gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa.