Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia stanowiska dokumentacyjnego

Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia stanowiska dokumentacyjnego,

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Kogo dotyczy  

Rady Gminy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o uzgodnienie uchwały rady gminy,  Pobierz
 • Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia stanowiska dokumentacyjnego wraz z uzasadnieniem,
 • Opis obszaru oraz jego dokładna lokalizacja, łącznie z numerem działki,
 • Dokumentacja fotograficzna,
 • W przypadku zniesienia, opinia specjalisty o stanie obszaru
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie postanowienia

Etapy realizacji usługi  

1.Przyjęcie wniosku 2.Weryfikacja wniosku 3.Wydanie postanowienia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia stanowiska dokumentacyjnego

  Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia stanowiska dokumentacyjnego

  Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia stanowiska dokumentacyjnego,