Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zlecenie wymiany wodomierza w budynku wielolokalowym

Wymiana wodomierza

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wniosek może złożyć instytucja, spółdzielnia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek
Czas realizacji  

od 7 do 14 dni

Opłaty  

W przypadku uszkodzenia wodomierza z winy użytkownika – zakup wodomierza na własny koszt

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Wymiana wodomierza

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji o wymianie wodomierza.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wymiana wodomierza

  Zlecenie wymiany wodomierza w budynku wielolokalowym

  Wymiana wodomierza