Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Usługa umożliwia złożenie wniosku W o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Organem prowadzącym rejestr jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę zainteresowanego przedsiębiorcy. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Wraz z wnioskiem, przedsiębiorca składa oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Do wniosku i oświadczenia należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w kwocie 616 zł. Przedsiębiorca prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać warunki określone w art. 67 ust. 2 ustawy z 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455). Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o dokonanym wpisie. Wpis jest bezterminowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę zainteresowanego przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
  • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
  • Oświadczenie dla przedsiębiorców składających wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin - 616 zł

Tryb odwoławczy  

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Usługa umożliwia złożenie wniosku W o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Organem prowadzącym rejestr jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę zainteresowanego przedsiębiorcy. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Wraz z wnioskiem, przedsiębiorca składa oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Do wniosku i oświadczenia należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w kwocie 616 zł. Przedsiębiorca prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać warunki określone w art. 67 ust. 2 ustawy z 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455). Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o dokonanym wpisie. Wpis jest bezterminowy.