Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o zaopiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Organ wykonawczy powiatu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

14 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji - zgodnie z art. 77 b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.)

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska

  Opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o zaopiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska