Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zbiorcze zestawienie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych przekazywanych do Ministerstwa Obrony Narodowej przez jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazanie do wyspecjalizowanej jednostki zbiorczego zestawienia rocznych sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Instytut Chemii Przemysłowej

Kogo dotyczy  

Ministerstwo Obrony Narodowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Termin złożenia sprawozdania do 31 marca roku następnego

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wyspecjalizowanej jednostki zbiorczego zestawienia rocznych sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, z wyodrębnieniem ilości substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, przywożonych spoza Unii Europejskiej i wywożonych z Unii Europejskiej

Etapy realizacji usługi  

Opracowanie przez Ministerstwo Obrony Narodowej zbiorczego zestawienia otrzymanych sprawozdań i przekazanie go w formie elektronicznej do wyspecjalizowanej jednostki, Weryfikacja zestawienia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • SZWO
 • substancje zubożające warstwę ozonową
 • jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • fluorowane gazy cieplarniane
 • FGC
 • Zbiorcze zestawienie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych przekazywanych do Ministerstwa Obrony Narodowej przez jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

  Przekazanie do wyspecjalizowanej jednostki zbiorczego zestawienia rocznych sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych.