Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Zainteresowany uznaniem przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
  • Wniosek
Czas realizacji  

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje, jeżeli marszałek województwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie wyrazi sprzeciwu, w drodze decyzji.

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
Podobne usługi  

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny