Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Uzyskanie możliwości usunięcia drzewa

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent

Kogo dotyczy  

Zgłoszenie składa właściciel nieruchomości lub pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

w ciągu 21 dni - oględziny drzewa, w ciągu 14 dni od oględzin - ewentualny sprzeciw Burmistrza

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji o sprzeciwie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Rezultat realizacji usługi  

milcząca zgoda organu lub decyzja o sprzeciwie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo, 2. Milcząca zgoda organu lub wniesienie sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  Podobne usługi  

  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

  Uzyskanie możliwości usunięcia drzewa