Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na czynności podlegające ograniczeniom w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Zezwolenie na czynności podlegające ograniczeniom w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Organ właściwy do realizacji usługi  

regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Firmy, jednostki publiczne, związki społeczne, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 • wniosek o uzyskanie zezwolenia na czynności podlegające ograniczeniom w strefach ochrony miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową
 • dowód dokonania opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy)
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10 zł za wydanie decyzji 17 zł za ewentualne pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

decyzja zezwalająca na czynności podlegające ograniczeniom w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową lub decyzja odmowna

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   strefa ochronna

  Zezwolenie na czynności podlegające ograniczeniom w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

  Zezwolenie na czynności podlegające ograniczeniom w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową