Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie elektronicznej karty do segregacji odpadów komunalnych

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku o przesłanie karty rejestrującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o przesłanie karty rejestrującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

brak opłaty

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i otrzymanie elektronicznej karty do segregacji odpadów komunalnych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o przesłanie karty rejestrującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych
Podobne usługi  

Wydanie elektronicznej karty do segregacji odpadów komunalnych

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu wniosku o przesłanie karty rejestrującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych