Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Rady Gminy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  - wniosek o uzgodnienie uchwały rady gminy, - projekt uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wraz z uzasadnieniem, - opis obszaru oraz jego dokładna lokalizacja, łącznie z numerem działki, - dokumentacja fotograficzna, - w przypadku zniesienia, opinia specjalisty o stanie obszaru
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Rezultat realizacji usługi  

Ustanowienia/zniesienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

Etapy realizacji usługi  

1. Wpłynięcie wniosku 2. Analiza wniosku 3. Uzgodnienie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

  Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

  Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska