Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustanawianie i znoszenie rybackich obrębów ochronnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie lub zniesienie rybackich obrębów ochronnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Uprawnionych do rybactwa lub właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Mapa z zaznaczeniem obszaru proponowanego do utworzenia obrębu ochronnego
 • Uzasadnienie utworzenia obrębu
 • Wniosek
Czas realizacji  

Odpowiedź na wniosek udzielana jest nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

Bez opłaty

Tryb odwoławczy  

Skarga do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu organu, który ją podjął do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia zainteresowanego

Rezultat realizacji usługi  

Ustanowienie lub zniesienie rybackich obrębów ochronnych w trybie uchwał wydawanych przez zarząd województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie uchwały.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ustanowienie lub zniesienie rybackich obrębów ochronnych

  Ustanawianie i znoszenie rybackich obrębów ochronnych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie lub zniesienie rybackich obrębów ochronnych.