Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sprawozdanie z Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej prowadzonych przez operatorów urządzeń będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazanie do Ministerstwa Obrony Narodowej rocznego sprawozdania zawierającego informacje z prowadzonych w danym roku kalendarzowym przez operatorów urządzeń będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ministerstwo Obrony Narodowej

Kogo dotyczy  

Operatorzy urządzeń będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Termin złożenia sprawozdania do 31 stycznia roku następnego

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do Ministerstwa Obrony Narodowej rocznego sprawozdania zawierającego informacje z prowadzonych w danym roku kalendarzowym przez operatorów urządzeń będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Etapy realizacji usługi  

Wypełnienie sprawozdania i przesłanie go do Ministerstwa Obrony Narodowej, Weryfikacja przesłanego sprawozdania.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Karta urządzenia
 • substancje zubożające warstwę ozonowa
 • jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • fluorowane gazy cieplarniane
 • Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej
 • Sprawozdanie z Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej prowadzonych przez operatorów urządzeń będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

  Przekazanie do Ministerstwa Obrony Narodowej rocznego sprawozdania zawierającego informacje z prowadzonych w danym roku kalendarzowym przez operatorów urządzeń będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.